D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

listopad - Předvánoční setkání seniorů

V úterý dne 29. listopadu 2011 se od 16:00 hodin uskutečnilo ve společenském sále DK Ostrov již pošestnácté Předvánoční setkání seniorů, aneb setkání tří generací, které jsme pořádali i tentokrát ve spolupráci s Městem Ostrov a za podpory několika významných a pravidelných sponzorů. Pro překonání bariér Domu kultury, byl zajištěn bezbariérový přístup firmou Pavel Petričko zdravotnické potřeby, Ostrov, a to pomocí schodolezu.

Sváteční podvečer byl zahájen úvodním povzbuzujícím slovem a též slavnostním zažehnutím svíce na Adventním věnci, a to ostrovským páterem Markem Hricem, všechny přítomné pak zavítal potěšit svým pozdravem i svou přítomností starosta Ostrova pan Bc. Pavel Čekan a další významní hosté.

Pestrý kulturní program si po celý podvečer připravili žáci ZUŠ Ostrov, mažoretky při MDDM Ostrov, a v neposlední řadě Pěvecký sbor klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Mariánská.

Pro každého ze 132 účastníků bylo též připraveno občerstvení a dárky pro radost a potěšení. Celý podvečer byl svojí příjemnou a sváteční atmosférou příležitostí se zastavit, načerpat a sebe navzájem potěšit.

Za pořadatele děkuji všem našim podporovatelům, sponzorům, spolupracovníkům, ale též i všem účastníkům tohoto vyjímečného a svátečního podvečera. Mgr. Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov.
 

září 2011 - Mezinárodní den seniorů v Ostrově

V pátek dne 30. září 2011 pořádala Oblastní charita Ostrov u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, odbornou konferenci – Komplexní péče o uživatele v sociálních službách. Záštitu nad konferenci měl opět náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro sociální věci a neziskové organizace pan M. Čermák. Pořádání konference podpořili Karlovarský kraj, Město Ostrov a Nemocnice Ostrov.

Konference se zúčastnilo na padesát pracovníků pracujících v přímé péči v pobytových i terénních sociálních službách. Přítomné přišel pozdravit náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan M. Čermák a místostarosta Města Ostrov pan M. Matějka.

Současně s konferencí probíhal v hlavním vestibulu po celý den doprovodný program pro veřejnost. Vestibul Domu kultury v Ostrově zaplnilo deset firem a subjektů nabízející své služby a produkty, např. z oblasti zdravotních a polohovacích pomůcek, veškerých zvedáků uživatelů, rozličných řešení nájezdů a opatření s protiskluzem, lázeňských a zdravotních pobytů, v neposlední řadě také komunitního plánování sociálních služeb v Ostrově, apod.

Doprovodný program měl a má za snahu preventivně zapůsobit na veřejnost, aby věděla na koho se obrátit, co a jak dělat, až situace a potřeba sociální služby nastane.
Potřebnými se můžeme stát mnohem dříve, než ve stáří a než si třeba připouštíme nebo myslíme.
Jsme rádi, že veřejnost tuto naši nabídku i v tomto roce přijala a využila.

Za pořadatele děkuji všem našim podporovatelům, sponzorům, spolupracovníkům, ale též i všem návštěvníkům. Mgr. Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček