D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

ZAJÍMAVOSTI Z ROKU 2010

 

P R O S I N E C / Ve středu dne 1. prosince 2010 se od 16:00 hodin uskutečnilo ve společenském sále DK Ostrov již patnácté Předvánoční setkání seniorů, aneb setkání tří generací, plakát, které jsme pořádali ve spolupráci s Městem Ostrov a za podpory několika významných sponzorů. 
Sváteční podvečer byl zahájen slavnostním zažehnutím svíce na Adventním věnci ostrovským páterem Markem Hricem, všechny přítomné též potěšil svým pozdravem i svou přítomností starosta Ostrova pan Bc. Pavel Čekan.  

Pestrý kulturní program si po celý podvečer připravili žáci ZUŠ Ostrov, taneční skupina MIRÁKL, děti při MDDM Ostrov a v neposlední řadě klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Mariánské. 

Pro každého ze 110 účastníků bylo též připraveno občerstvení a dárky pro radost a potěšení. Celý podvečer byl svojí příjemnou a sváteční atmosférou příležitostí se zastavit, načerpat a sebe navzájem potěšit.  Všem donátorům, sponzorům, podporovatelům účastníkům a mým dobrovolníkům a dobrovolnicím děkuje Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO.  

 
Ř Í J E N / Mezinárodní den seniorů v Ostrově
V pátek dne 1. října 2010 pořádala naše Oblastní charita Ostrov & SKOK o. s. Praha u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, odbornou konferenci – Péče o pečující a pečované. program Záštitu nad konferenci měl náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro sociální věci a neziskové organizace pan M. Čermák. Pořádaná byla ve spolupráci s Městem Ostrov, Českou asociací sester ČAS a Nemocnicí Ostrov, v Ostrově dne 4. října 2010.
Konference se zúčastnilo na osmdesát pracovníků pracujících v přímé péči v pobytových i terénních sociálních službách. Přítomné přišel pozdravit místostarosta Města Ostrov pan M. Matějka. Přednášející vyzdvihli mimo jiné nutnost vytváření prostoru pro sebereflexi nad vlastním profesionálním přístupem k uživateli, ale též k sobě samým k vlastnímu zdraví a psychice. 
 
Prezentace příspěvků přednášejících
 
Současně s konferencí probíhal v hlavním vestibulu po celý den doprovodný program pro veřejnost. plakát Vestibul Domu kultury v Ostrově zaplnilo třináct firem a subjektů nabízející své služby a produkty, např. z oblasti zdravotních a polohovacích pomůcek, signalizace k lůžku, tísňové služby, zdravé výživy vč. zajištění pitného režimu pro účastníky, nabídek knih, výrobků z chráněného bydlení a v neposlední řadě pak i zástupci Triády – kpss (komunitního plánování sociálních služeb) v Ostrově.  
 
    
Doprovodný program měl a má za snahu preventivně zapůsobit na veřejnost, aby věděla na koho se obrátit, co a jak dělat, až situace a potřeba sociální služby nastane. Potřebnými se můžeme stát mnohem dříve, než ve stáří a než si třeba připouštíme nebo myslíme.
Jsme rádi, že veřejnost tuto naši nabídku s povděkem přijala a využila ji. Za pořadatele děkuji všem našim podporovatelům, sponzorům, spolupracovníkům, ale též i všem návštěvníkům. Mgr. Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov, v Ostrově dne 4. října 2010.
 
 
K V Ě T E N /  Popelka Nazaretská zazněla zhruba tři kilometry od tzv.  Věže smrti, kde byli v padesátých letech nasazováni političtí vězni na ty nejtěžší práce při třídění uranové rudy. Toto místo se jmenovalo tábor L, a sem byli umisťování vězni určení k likvidaci. Často kněží a jiní podobní „nepřátelé“ národa. 
Představení Popelky Nazaretské, na které přišlo cca 90 návštěvníků, bylo součástí programu tradiční pouti k Panně Marii Věrné, která se slavila v Ostrově v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné a v neposlední řadě také jako významný bod programu Ostrovského křesťanského ekumenického mládežnického divadelního festivalu, který se konal v Ostrově od pátku 7. do neděle 9. května www.apostrov.evangnet.cz.

Výtěžek ze vstupného na Popelku Nazaretskou bude použit na dokončení stavebních prací ve společenské místnosti přístavku a na další vybavení (např. sítě proti vosám do střešních  oken v pokojích uživatelů), Domova pokojného stáří v Hroznětíně, který již více jak 10 let provozuje naše Oblastní charita v Ostrově. K této akci se navíc připojila nadace Divoké husy, která přislíbila k výtěžku ze vstupného (10 317,- Kč) přidat stejnou finanční částku ze svých prostředků.
Významným hostem představení Popelky Nazaretské byl plzeňský biskup František Radkovský.

 

VÁCLAV RENČ 1911-1973 Básník, dramatik a překladatel. Od roku 1948 nesměl publikovat, v květnu 1951 zatčen a ve vykonstruovaném procesu pak odsouzen k 25 letům těžkého žaláře, v němž strávil 11 roků života. V těch nejtěžších vězeňských podmínkách se rodila Popelka Nazaretská, kterou poté jak sám říká nijak neupravoval.
On sám o ní v roce 1969 napsal: „Tahle skladba vznikala a slovo od slova byla zapsána do paměti už před mnoha lety, tam, v nejnaprostější samotě, t.j. už ve vyšetřovacích vazbách. Stovky a stovky muklů ji znali zpaměti buď částečně nebo celou, v nesčetných opisech obíhala po světě už dávno předtím, než já jsem se vrátil domů. A tak přemnozí jen čekali na nepravděpodobnou chvíli, kdy snad přece jen knižně vyjde. Vychází tak, jak mi v těch samotách byla darována, zcela doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do tisku, ani slůvko, třeba by se zdálo (a mně prvnímu), že tu i onde by byla na místě menší korektura. Nic na těch okolnostech neromantizuju, milý pane, je to tak, jak to je, a jsem si vědom celé řady mimořádností, včetně kladného světla útěchy a překonávání temnot světlem milosti.“

 
L E D E N  /  Tříkrálová sbírka

D ě k u j e m e   V Á M  všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do sbírky, která se konala, ve dnech 4. – 14. ledna 2010, v našem městě Ostrov a okolí, (a to především všem šedesátitřem koledníkům se svými jednadvaceti vedoucími skupinek).

 

Především však děkujeme Vám, kteří jste opět otevřeli svá srdce a rozhodli se společně s námi již podesáté pomáhat potřebným.

 

Při letošní sbírce, byla vybrána finanční částka ve výši  67 939,00 Kč
v Ostrově 26 453,00 Kč (včetně Tříkrálového koncertu – 1 433,00 Kč),
v Hroznětíně 19 536,00 Kč, v Merklíně 10 770,00 Kč,
ve Velichově a Radošově 4 507,00 Kč a ve Stráži nad Ohří  6 673,00 Kč.

 

Z těchto finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov vrátí již tradičně 65% – tj. 44 160 Kč, (15% z vybrané částky je určeno na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí, 5% na podporu projektů Charity Česká republika, která sbírku vyhlásila a 5% na nezbytnou režii sbírky). Nám navrácené finanční prostředky budou použity na obnovení vybavení některých pokojů našich uživatelů v Domově pokojného stáří v Hroznětíně, a to konkrétně na zakoupení např. šatních skříní, polohovacích postelí, apod.

V Ostrově dne 18. ledna 2010, za OCHO TF.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček