D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

OBLASTNÍ CHARITA OSTROV je podle zákona č. 308/1991 Sb. zřízena Římskokatolickou církví – plzeňským biskupstvím.

Tato organizační jednotka zahájila své působení na jaře roku 1991 jako dobrovolnická charita bez právní subjektivity, poté pak získala právní subjektivitu v roce 1994 a směřuje své základní  poslání pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, politickou, či rasovou příslušnost. Tato pomoc se děje skrze jednotlivé charitní projekty. Zaměstnáno je 65 zaměstnanců a v další činnosti pomáhá 22 charitních dobrovolnic a dobrovolníků.

 Oblast zahrnuje: Ostrov, Hroznětín, Radošov, Stráž nad Ohří

  • Adresa sídla:       Lidická 1036, 363 01 Ostrov, viz. mapa , (GPS 50.3071086N, 12.9512969E),  
  • Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Fexa - ředitel
  • Tel.:                     353 821 821, 777 767 050
  • Web:                    www.ostrov.charita.cz
  • IČO:                     49753185
  • ID:                        vyk9y7g

 Pomáháme těm, kteří naší pomoc potřebují, pomáhejte s námi ! více naleznete

Číslo účtu: 517 451 02 57 / 0100

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček