D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

IV. Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Ostrově  aneb "Stárneme všichni společně"  viz plakát

Oslavy MDS se budou konat v úterý dne 25. září 2012 od 9:00 hodin v Ostrově, v Domě kultury, tentokráte u příležitosti Evropského roku stárnutí a budou určeny především seniorům z Ostrova a okolí. Bude přichystán bohatý program se zajímavými tématy k zamyšlení, povzbuzení:

- Životní styl pro zralý věk,

- Výživa ve vyšším věku,

- Naučme se žít se změnami paměti,

- Lidové umění.

Nebude ani chybět též pestrý kulturní program a občerstvení. Vstupné bude 10,- Kč a bude použito na zakoupení kreativních a výtvarných pomůcek pro naše klienty v domovech naší charity.

V předsálí a hlavním vestibulu bude po celý den možné, shlédnout výstavu prací klientů Domova pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně a Stacionáře pro seniory v Ostrově. Dále též cca dvacet - "stánků" nabízet zdravotní pomůcky, léky, knihy a propagační materiály poskytovatelů sociálních služeb v našem kraji.

Bezbariérový přístup bude zajištěn výtahem DK Ostrov.

Těšíme se na Vás. Přijďte se s námi zastavit, potěšit, povzbudit. Za pořadatele Vás srdečně zve Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCH Ostrov

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček