D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

rokem všem potřebným.

Jak nám můžete konkrétně pomoci?

V případě, že máte odvahu, chuť a odhodlání zapojit se v naší CHARITĚ a chtěli byste potěšit svou přítomností druhé, je tu hned několik možností, příležitostí, jak nám můžete svými životními zkušenostmi pomoci při již fungujících nejen dobrovolnických aktivitách:

  • zajít s klientem některého z našich Domovů na procházku, do cukrárny, za kulturou - výstavou apod.
  • zajít klientům přečíst, zazpívat, zahrát na nějaký hudební nástroj nebo o něčem zajimavém vyprávět
  • zapojit se při Tříkrálové Koledě, která probíhá vždy v první polovině ledna
  • zapojit se při některé nebo při všech našich doborovolnických aktivitách: např. při roznášce dárkového balíčku s květinou životním jubilantům z Ostrova nebo květiny u příležitosti Kytičky pro babičku, či pouťové podkovičky jako pozdravu z Michaelské pouti, apod. 

Výše zmíněné aktivity a činnosti mají své kouzlo a smysl až tehdy, když jsou v jistém smyslu pravidelné, ikdyž s ohledem na Váš čas a možnosti!

Předem Vám děkujeme, že se budete společně s námi snažit potěšit druhé dobrým slovem, návštěvou, pohlazením na duši.

Bližší informace o tom, jak začít pomáhat druhým....osobně, nebo u našeho partnera Dobrovolnického centra Instand v Karlových Varech.

Vězte, že nic tuto zkušenost, tyto chvíle s druhými nenahradí!