D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

 rokem potřebným.

 

Tříkrálová sbírka nabízí příležitost, jak se může veřejnost společně s Charitou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně realizovat jen za spolupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti.

Sbírka je vyhlašována Charitou Česká republika a v naší oblastí je organizována naší charitou.

 

Přehled výsledků sbírek předcházejícíh let, včetně jejich následného využití - pro Vás připravujeme