D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

Dne 1. prosince 2009 se konalo  již tradiční  XIV. předvánoční setkání seniorů, aneb setkání tří generací.  Pořádali jsme jej společně s Městem Ostrov,  a to ve společenském sále DK Ostrov. Sváteční podvečer byl zahájen slavnostním zažehnutím svíce na Adventním věnci ostrovským páterem Markem Hricem a všechny přítomné potěšil svým pozdravem i svou přítomností pan starosta Ing. Jan Bureš. Celý podvečer byl naplněn bohatým a pestrým kulturním programem žáků ZUŠ Ostrov, dětí při MDDaM Ostrov a v neposlední řadě uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením Mariánské. Pro všech 150 zúčastněných seniorů bylo připraveno občerstvení a dárky pro radost a potěšení, bonusem k dárkovým balíčkům byly též vlastnoručně vyrobené darečky od uživatelů z Mariánské. Celý podvečer byl svojí příjemnou a sváteční atmosférou příležitostí se zastavit, načerpat, vzájemně se navzájem potěšit. 

Všem donátorům, sponzorům, podporovatelům účastníkům a mým dobrovolníkům a dobrovolnicím děkuje Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO. 

 ————————————————————————————————————

Dne 2. října 2009 se konala poprvé v Ostrově - Oslava Mezinárodního dne seniorů. Bylo hned několik příležitostí, jak se jí zúčastnit, a to na konferenci pro odbornou veřejnost – kterou pořádala naše charita, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Česká asociace sester region Karlovy Vary, pod záštitou Miloslava Čermáka náměstka hejtmana Karlovarského kraje a ve spolupráci s Městem Ostrov. Konference byla na téma Životní bilance ve stáří, které se při denodenní práci dotýká všech, něco přes sto účastníků z řad pracovníků v sociálních službách, všeobecných sester a zdravotně-sociálních pracovníků celého Karlovarského kraje. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové   v y d a l   odbornou publikaci (ke ztažení: vdv_zivotni_bilance_ve_stari), která obsahuje příspěvky z výše zmíněné konference. Jednotlivé příspěvky se zabývají např. návodem, jak pořídit závěť, paliativní péčí, etikou v profesi zdravotnických pracovníků, zásadami pro provoz mobilního hospice a duchovní podporou klientů v terminálním období lidského života.  Publikace je k dostání v sídle Oblastní charity Ostrov.

Napsali o konferenci

Po celou dobu konference bylo též otevřeno veřejnosti předsálí Domu kultury s několika informačními “stánky” poskytovatelů sociálních služeb v našem kraji, ale také s prodejci, dodavateli zdravotních pomůcek, léků, knih s psychologickým či zaměřením blízkým práci v sociálních službách.

V odpoledních hodinách téhož dne byla pak zahájena, též v prostorách Domu kultury, unikátní putovní výstava „Arménie 20 let poté“, a to vernisáží s úvodním zahájením dechového tria ze ZUŠ Ostrov a průvodním slovem Jana Vyškovského (Archa o.s.), přímého účastníka humanitární pomoci, který se podělil o své zážitky (více informací o tomto projektu naleznete na: www.archa-hs.cz, www.dchp.cz). Výstava byla otevřena veřejnosti do 9. října.

Za pořadatele všem sponzorům, podporovatelům i samotným účastníkům Oslavy mezinárodního dne seniorů děkuje za OCHO TF.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček