D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

Na těchto stránkách, viz odkazy vpravo, se ohlížíme zpět - do minulosti na veškerou humanitární pomoc uskutečněnou jen díky obrovké podpoře veřejnosti, jak drobných dárců tak firem. 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček