D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

rokem všem potřebným.

OBLASTNÍ CHARITA OSTROV je podle zákona č. 308/1991 Sb. zřízena Římskokatolickou církví – plzeňským biskupstvím.

Tato organizační jednotka zahájila své působení na jaře roku 1991 jako dobrovolnická charita bez právní subjektivity, poté pak získala právní subjektivitu v roce 1994 a směřuje své základní  poslání pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, politickou, či rasovou příslušnost. Tato pomoc se děje skrze jednotlivé charitní projekty. Zaměstnáno je 68 zaměstnanců a v další činnosti pomáhá 22 charitních dobrovolnic a dobrovolníků.

 Oblast zahrnuje: Ostrov, Hroznětín, Radošov, Stráž nad Ohří

  • Adresa sídla:            Lidická 1036, 363 01 Ostrov, viz. mapa , (GPS 50.3071086N, 12.9512969E),  
  • IČO:                         49753185
  • Datová schránka:     vyk9y7g
  • Web:                         www.ostrov.charita.cz

 

  • Kancelář Charity:     Yvetta Křiváčková 
  • Tel.:                          353 821 821, 734 767 096
  • Email:                       info@ostrov.charita.cz

 

  • Ředitel:                     Mgr. Tomáš Fexa 
  • Tel.:                          353 821 821, 777 767 050
  • Email:                       info@ostrov.charita.cz                        

 

 Pomáháme těm, kteří naší pomoc potřebují, pomáhejte s námi ! více naleznete

Číslo účtu: 517 451 02 57 / 0100