D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již pětadvacátým

 rokem potřebným.

 

O D B O R N Ý     S E M I N Á Ř

Poskytování gerontopsychiatrické péče v podmínkách sociálních služeb - Mgr. Kristýna Bredlerová,

který se bude konat dne 30. března 2017, a to od 9:00 – 15:00 hodin  

a je určen p ř e d e v š í m pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách

a pro zdravotní pracovníky.

Místo konání: objekt bývalé Městské knihovny (Lidická ul. 1036, Ostrov), klubovna na konci chodby, vchodem z ulice, přízemí.

Účastnický poplatek: 500,- Kč. (částka zahrnuje seminář a malé občerstvení). Pořádající vzdělávací agentura SEDUCA ze Žďáru nad Sázavou, je akreditovaná u MPSV a MV). (pro zdravotní sestry 4 kredity / pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky certifikát se 8 hodinami).

V případě Vašeho zájmu, nám prosím, nahlašte co nejdříve závazně přesný počet účastníků z Vaši organizaci, vč. jmenného seznamu - elektronicky na adresu caritas-ostrov@seznam.cz, případně i telefonicky, nejpozději však 24. března 2017. Po potvrzení přijetí Vaší přihlášky uhraďte bez vyzvání účastnický poplatek na č. b. ú. 517 451 02 57 / 0100, VS - IČ Vaší organizace.

Prosím pozor! Kapacita semináře je zcela zaplněna!

Vyberte si proto některý z dalších seminářů, viz

Děkujeme Vám za pochopení, za spolupráci!

V Ostrově dne 20. března 2017 / Mgr. Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov, tel: 353 821 821, 777 767 050.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček