D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již pětadvacátým

 rokem potřebným.

 

R o č n í   p l á n   v z d ě l á v á n í

  • Poskytování gerontopsychiatrické péče - Mgr. Kristýna Bredlerová, který se bude konal dne 30. března 2017.
  • Doprovázení umírajících - Mgr. Vernerová, který se bude konat 25. dubna 2017.
  • Prevence infekčních onemocnění - Mgr.Jaroslava Slaná, který se bude konat dne 19. května 2017.
  • Reminiscenční terapie - Mgr. Kristýna Bredlerová, který se bude konat dne 9. června 2017.
  • Právo na přiměřené riziko - Mgr. Vernerová, který se bude konat dne 24. srpna 2017.
  • Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb - Mgr. Kristýna Bredlerová, který se bude konat dne 26. září 2017.
  • Rehabilitační péče - Mgr. Ondřej Kolařík, který se bude konat dne 26. října 2017.
  • Uspokojování potřeb seniorů - Mgr. Kristýna Bredlerová, který se bude konat dne 23. listopadu 2017.
  • Specifika komunikace s klientem s Alzheimerovou chorobou - Mgr.Jaroslava Slaná, který se bude konat dne 7. prosince 2017.

------------------

Všeobecné informace:

SEMINÁŘE jsou určeny  p ř e d e v š í m  pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a pro zdravotní pracovníky, některé i pro pomocné pracovníky.

Místo konáníobjekt bývalé Městské knihovny (Lidická 1036, Ostrov), hlavním vchodem, přízemí, tzv. KLUBOVNA je na konci chodby.

Účastnický poplatek: 500,- Kč. (částka zahrnuje seminář a malé občerstvení). Hlavní pořádající vzdělávací agenturou je SEDUCA ze Žďáru nad Sázavou, je akreditovaná u MPSV a MV. (pro zdravotní sestry cca 4 kredity / pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky certifikát se 6-8 hodinami).

V případě Vašeho zájmu, nám prosím, nahlašte závazně přesný počet účastníků za Vaši organizaci - elektronicky na adresu caritas-ostrov@seznam.cz, případně i telefonicky, dle námi uvedených termínů u příslušného semináře. Po potvrzení přijetí Vaší přihlášky uhraďte bez vyzvání účastnický poplatek na č. b. ú. 517 451 02 57 / 0100, VS - IČ Vaší organizace. V případě, že se závazně objednaní účastníci neomluví nejpozději v den konání, a to ještě před zahájením semináře nebo se semináře vůbec nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací! 

Semináře se budou konat vždy pouze za předpokladu splněného minimálního počtu zájemců o účast.

Děkujeme Vám za pochopení i za spolupráci. Za OCHO TF.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček