D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

 rokem všem potřebným.

 

R o č n í   p l á n   v z d ě l á v á n í

  • Praktická asertivita v sociálních službách - Mgr. Kristýna Bredlerová, který byl pro vysokou nemocnost zrušen.
  • Etické minimum pro sociální služby - Bc. Simona Tomanová, který se konal 4. dubna 2018.
  • Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem - Mgr. Igor Krhovský, který se konal dne 26. dubna 2018.
  • Asertivita jako efektivní způsob komunikace - Mgr. Oldřich Růžička, který se konal dne 24. května 2018.
  • Péče o imobilní klienty - Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS., který se konal dne 12. června 2018.
  • Základy manipulace s imobilním klientem - Mgr. Ondřej Kolařík, který se konal dne 26. září 2018.
  • Jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi - Mgr. Jiří František Průža, který se konal dne 18. října 2018.
  • Specifika komunikace s klientem s Alzheimerovou chorobou - Mgr. Kristýna Bredlerová DiS., který se  konal dne 1. listopadu 2018.
  • Péče o klienty s poruchou chování - Bc. Simona Tomanová, který se bude konat dne 29. listopadu 2018.

----------------

Všeobecné informace:

SEMINÁŘE jsou určeny  p ř e d e v š í m  pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a pro zdravotní pracovníky, některé i pro pomocné pracovníky.

Místo konáníobjekt bývalé Městské knihovny (Lidická 1036, Ostrov), hlavním vchodem, přízemí, tzv. KLUBOVNA je na konci chodby.

Účastnický poplatek: 500,- Kč. (částka zahrnuje seminář a malé občerstvení). Hlavní pořádající vzdělávací agenturou je SEDUCA ze Žďáru nad Sázavou, je akreditovaná u MPSV a MV. (pro zdravotní sestry cca 4 kredity / pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky certifikát se 6-8 hodinami).

V případě Vašeho zájmu, nám prosím, nahlašte závazně přesný počet účastníků za Vaši organizaci - elektronicky na adresu caritas-ostrov@seznam.cz, případně i telefonicky, dle námi uvedených termínů u příslušného semináře. Po potvrzení přijetí Vaší přihlášky uhraďte bez vyzvání účastnický poplatek na č. b. ú. 517 451 02 57 / 0100, VS - IČ Vaší organizace. V případě, že se závazně objednaní účastníci neomluví nejpozději v den konání, a to ještě před zahájením semináře nebo se semináře vůbec nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací! 

Semináře se budou konat vždy pouze za předpokladu splněného minimálního počtu zájemců o účast.

Děkujeme Vám za pochopení i za spolupráci. Za OCHO TF.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček