D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již pětadvacátým

 rokem potřebným.

 

R o č n í   p l á n   v z d ě l á v á n í

  • Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby - Mgr. Linda Dvorská, který se konal 18. února 2015.
  • Kognitivní rehabilitace v podmínkách sociálních služeb - Mgr. Igor Krhovský, který se konal 24. března 2015.
  • Prevence infekčních onemocnění v zařízeních sociálních služeb - Mgr. Linda Dvorská, který se konal 28. dubna 2015.
  • Demence v obrazech - Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, který se konal dne 11. května 2015.
  • Uspokojování potřeb seniorů - Mgr. Linda Dvorská, který se konal dne 29. června 2015.
  • Prevence imobilizačního syndromu - Mgr. Linda Dvorská, který se konal dne 27. srpna 2015.
  • Biografická anamnéza - Mgr. Jaroslava Slaná, který se konal dne 24. září 2015.
  • Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb - Mgr. Luboš Novotný, který se konal dne 21. října 2015.
  • Nežádoucí události v sociálních službách - Mgr. Jaroslava Slaná, který se konal dne 12. listopadu 2015.
  • Úvod do paliativní péče v sociálních službách - Mgr. Jaroslava Slaná, který se konal dne 3. prosince 2015.

------------------

Všeobecné informace:

SEMINÁŘE jsou určeny  p ř e d e v š í m  pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a pro zdravotní pracovníky, některé i pro pomocné pracovníky.

Místo konáníobjekt bývalé Městské knihovny (Lidická 1036, Ostrov), hlavním vchodem, přízemí, tzv. KLUBOVNA je na konci chodby.

Účastnický poplatek: dle počtu hodin, nejvýše však 550,-Kč. (částka zahrnuje seminář a malé občerstvení). Pořádající vzdělávací agentura SEDUCA ze Žďáru nad Sázavou, je akreditovaná u MPSV a MV. (pro zdravotní sestry cca 4 kredity / pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky certifikát se 6-8 hodinami).

V případě Vašeho zájmu, nám prosím, nahlašte závazně přesný počet účastníků za Vaši organizaci - elektronicky na adresu caritas-ostrov@seznam.cz, případně i telefonicky, dle námi uvedených termínů u příslušného semináře. Po potvrzení přijetí Vaší přihlášky uhraďte bez vyzvání účastnický poplatek na č. b. ú. 517 451 02 57 / 0100, VS - IČ Vaší organizace. V případě, že se závazně objednaní účastníci neomluví nejpozději v den konání, a to ještě před zahájením semináře nebo se semináře vůbec nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací! 

Semináře se budou konat vždy pouze za předpokladu splněného minimálního počtu zájemců o účast.

Děkujeme Vám za pochopení i za spolupráci. Za OCHO TF.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček