D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

 rokem všem potřebným.

 

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ blahoslaveného HROZNATY

 

 • Adresa:        ČSA 71, 362 33  Hroznětín, viz. mapa, (GPS 50.3095972N, 12.8717086E)
 • Email:           dps.hroznetin@ostrov.charita.cz
 • Tel.:              353 618 198, 777 767 051
 • Koordinátor: Daniela Dudlová

 • Kapacita: 19 míst

 • Poskytování služby: celoročně / nepřetržitě  

 • Popis objektu: Domov pokojného stáří  blahoslaveného Hroznaty byl zprovozněn v roce 2000 po celkové rekonstrukci bývalé farní budovy. Nachází se ve středu města, Občanská vybavenost v okolí: obchody, lékař, kostel, možnosti procházek. Hroznětín je 6 km vzdálen od Ostrova. Objekt je zcela bezbariérový a ve vlastnictví naší charity.
 • V Domově poskytujeme našim uživatelům co nejpřirozenější domácí prostředí, soukromí a také co nejčinorodější prožívání stáří. Uživatelé se rádi zapojují do různých aktivizačních činností jako je např. slovní fotbal, cvičení, zpěv, předčítání, luštění křížovek, AZ kvíz a činnosti podporující paměť, orientaci v současnosti nebo jen tak rozhovory nad různými tématy apod. Náš personál vše upravuje nejen dle individuálních přání našich uživatelů, ale i úměrně jejich věku, zdravotnímu stavu a schopnostem.

 • Poslání: naším posláním je poskytování pobytové celoroční služby, kdy umožňujeme vytvářet takové prostředí, aby bylo základem pro klidné a důstojné prožití života klientů, kteří v důsledku svého věku a stavu nejsou schopni se sami o sebe a o svou domácnost postarat. Klient je u nás veden a podporován k udržení a rozvoji soběstačnosti.
 • Zásady služby: - respektujeme jedinečnost každého, bez ohledu na původ, rasu, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské i politické přesvědčení

                                 - jednáme tak abychom chránili důstojnost a lidská práva klientů

 • Principy služby: domácí prostředí, empatie, kvalifikovaný přístup personálu, podpora kontaktů se sociálním prostředím, zajištění správného průběhu poskytovaných služeb, dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individuální přístup, flexibilita, spolupráce s odborníky a lékaři, přizpůsobení služby potřebám uživatele, podpora smysluplných vztahů s rodinami uživatelů, jednání s uživatelem na partnerské úrovni
 • Cíle: 

     - udržování a zvyšování kvality poskytované sociální služby

     - zvyšování kvality systému individuálního plánování

     - prohlubování znalostí pracovníků v oblasti ošetřovatelské péče

     - pokračovat ve výměně starého nevyhovujícího vybavení za nové

     - zlepšovat celkové zázemí domova

     - v dlouhodobějším horizontu navýšit kapacitu DPS celkovou rekonstrukcí přilehlé budovy

 • Cílová skupina:

     - senioři nad 65 let

     - lidé, kteří nejsou schopni žít samostatně, nezvládají úkony péče o vlastní osobu

     - osoby se zdravotním postižením

     - lidé s lehkým až středně těžkým stupněm demence, kteří nepotřebují být v domovech se zvláštním režimem

     - lidé s postižením pohybového aparátu nebo po CMP, kteří nepotřebují trvalou lékařskou péči

     - lidé, kteří pro svůj věk nemohou žít sami bez pomoci druhé osoby


zadost o umisteni 56.0 KB       přehled úhrad.pdf       smlouva o pobytu

                                                                                           

 

 

Nebyly nalezeny žádné multimediální galerie.