D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

 rokem všem potřebným.

 

KONTAKTNÍ MÍSTO sv. VOJTĚCHA 

Adresa:
Lidická 1036
363 01  OSTROV

tel. 353 821 821

Vedoucí: Josef Havlan 

V rámci Kontaktního místa sv.Vojtěcha nejčastěji zajišťujeme:

-  informace o službách Charity a jiné

-  službu vězňům — posíláním civilního oblečení, obuvi apod.,

-  pomoc při likvidaci bytu osamělých občanů bez příbuzných,

-  pomoc při zařízení pohřbu v případě absence příbuzných,

-  místo pro setkání s občany města, s bezdomovci nebo propuštěnými vězni,

-  vybavení oblečením a obuví lidem bez domova.