D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

 rokem všem potřebným.

 

KLUBOVNA

Adresa :
(objekt bývalé Městské knihovny)

Lidická 1036
363 01 OSTROV
(hlavním vchodem z ulice), informace o pronájmu

 

Klubovna je hojně využívána pro setkávání charitních spolupracovnic a spolupracovníků, dobrovolnic a dobrovolníků. Slouží také k různým slavnostním příležitostem charity, oslavám, mikulášským besídkám a setkávání Třikrálových koledníků. Je využívána ale i pro pořádání pracovních porad, odborných seminářů, pro cvičení jógy, ale také pro členská setkávání Spolku přátel města Ostrova, apod.

Prostory této místnosti s kapacitou do 35-40 osob, vč. kuchyňky a sociálního zázemí, jsou vhodné pro přátelské, rodinné nebo firemní akce.