D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

 rokem všem potřebným.

 

JINÉ DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA nabízí příležitost, jak se může veřejnost společně s Charitou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně realizovat jen za spolupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti. Sbírka je vyhlašována Charitou Česká republika a v naší oblastí je organizována charitou Ostrov Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče: 65 procent se vrací zpět do místa výběru. Děkujeme všem, kteří přispívají k úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky, a to jednak dobrovolným koledníkům, bez nichž by se sbírka nemohla vůbec konat, jednak osloveným i spontánním dárcům, kteří nezůstali lhostejní k nejzákladnějším potřebám bližních.
 • SPOLEČENSKÝ PLES CHARITY  – se konal v letech 2003 a 2004.
 • DEN MATEK
  tento svátek oslavujeme kytičkou a blahopřáním cca 200 maminkám a babičkám z Ostrova a okolí. Do Domova pokojného stáří a do Stacionáře pro seniory docházejí  naše uživatele potěšit nejen děti z mateřské školky z Hroznětína a Ostrova.
 • DĚTI Z MĚSTA VYŽHOROD tzv. čtvrté černobylské zóny
  každoroční setkání se uskutečňovalo, s panem Jiřím Machátem, který byl po několik let pravidelným hostitelem těchto dětí pod Občanským sdružením Pomoci z Jáchymova.   Skupina dětí v počtu kolem dvaceti dětí měla vždy  připraveno kulturní vystoupení. V rámci zpestření jejich pobytu jsme uspořádali, ve spolupráci s farnosti opékání buřtů na farní zahradě.
 • MICHAELSKÁ POUŤ
  Na konci měsíce září již tradičně roznášejí naše charitní dobrovolnice a dobrovolníci seniorům  perníková pouťová srdíčka.
 • PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
  Při této příležitosti je vždy rozsvěcen Adventní věnec za účasti pátera Marka Hrice z Ostrova.  Přítomné přijde též pozdravit starosta Města Ostrov nebo některý jiný představitel Města. Bohatý kulturní program zajišťují nejen žáci ZUŠ z Ostrova, nechybí však ani občasné zpestření v podobě excelentní módní přehlídky z našeho charitního šatníku a v neposlední řadě společné zazpívání vánočních koled s uživateli z Domova pro osoby ze zdravotním postižením z Mariánské.