D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

 rokem potřebným.

 

T ř í k r á l o v á    s b í r k a    2 0 1 2

D ě k u j e m e   V Á M,  kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní tříkrálové koledy/sbírky. Poděkování patří všem dobrovolníkům (cca 81 koledníkům a  27vedoucím koledujících skupinek).  Děkujeme též skupince koledníků z Evangelické církve.

Dík patří především Vám, kteří jste se otevřeli k této lidové tradici, nechali se potěšit nebo překvapit  koledníky a zároveň jste otevřeli svá srdce a obdarovali jste jejich prostřednictvím ty, kteří bez naší společné pomoci si pomoci nemohou.

Při letošní tříkrálové koledě/sbírce, byla vybrána finanční částka ve výši  97 741,00 Kč, z toho v Ostrově 63 207,00 Kč (včetně Tříkrálového koncertu – 2 680,00 Kč), v Hroznětíně 19 336,00 Kč, v Merklíně 5 741,00 Kč, ve Velichově a Radošově 5 019,00 Kč a ve Stráži nad Ohří  4 438,00 Kč.

Z těchto finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov vrátí již tradičně 65% – tj. 63 532,-,

(15% z vybrané částky je určeno na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí - na pomoc dětem v Peru, Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adopce na dálku a v rámci projektu Střediska rozvojové spolupráce, 5% na podporu projektů Charity Česká republika, která sbírku vyhlásila a 5% na nezbytnou režii sbírky).

Výtěžek letošní tříkrálové koledy/sbírky je určen na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou zateplení čtvrté a poslední venkovní stěny Domova pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně, který Oblastní charita Ostrov již dvanáctý rok provozuje.

V Ostrově dne 27. ledna 2012, za OCHO Mgr. Tomáš Fexa, ředitel

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček