D Ě K U J E M E  těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již dvaadvacátým

 rokem potřebným.

 

D ě k u j e m e   V Á M,  kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní tříkrálové koledy/sbírky. Poděkování patří všem dobrovolníkům (78 koledníkům a 26vedoucím koledujících skupinek). Děkujeme též skupince koledníků z Řeckokatolické a Evangelické církve. 

 

Dík patří především Vám, kteří jste se otevřeli k této lidové tradici, nechali se potěšit nebo překvapit  koledníky a zároveň jste otevřeli svá srdce a obdarovali jste jejich prostřednictvím ty, kteří bez naší společné pomoci si pomoci nemohou. 

 

Při letošní tříkrálové koledě/sbírce, byla vybrána finanční částka ve výši  96 951,00 Kč, z toho v Ostrově 60 027,00 Kč (včetně Tříkrálového koncertu – 690,00 Kč), v Hroznětíně 19 803,00 Kč, v Merklíně 6 632,00 Kč, ve Velichově a Radošově 4 742,00 Kč a ve Stráži nad Ohří  5 747,00 Kč.  

 

Z těchto finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov vrátí již tradičně 65% – tj. 63 020, (15% z vybrané částky je určeno na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí – na pomoc dětem v Peru, Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adopce na dálku a v rámci projektu Střediska rozvojové spolupráce, 5% na podporu projektů Charity Česká republika, která sbírku vyhlásila a 5% na nezbytnou režii sbírky).  

 

Výtěžek letošní tříkrálové koledy/sbírky je určen na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou havarijního stavu střechy přístavku Domova pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně, který Oblastní charita Ostrov již dvanáctý rok provozuje.  

 

V Ostrově dne 18. ledna 2011, za OCHO TF.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček