D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

rokem všem potřebným.

POVODNĚ 2009

D Ě K U J E M E   V Á M 

ZA LIDI POSTIŽENÉ NIČIVÝMI POVODNĚMI na Strakonicku – Sušicku – Písecku

   

(především však v Předních Zborovicích, kde bylo vytopeno 13 domů)

Kromě materiální pomoci donesené na všechna sběrná místa,

byla též vybrána finanční částka ve výši 91 207,- Kč                                                                                                            

Dům kultury – Kontaktní místo sv. Vojtěcha, v Ostrově   1 000,- Kč
Charitní šatník, v Ostrově                                             7 000,- Kč
Pokladnička v lékárně PINIE, v Ostrově                         1 598,- Kč
Pokladnička v lékárně KORUNA, v Ostrově                        94,- Kč

 

Do pomoci se zapojily i jiné subjekty:
Diecézní charita České Budějovice                              30 015,- Kč
Městský úřad Hroznětín                                             15 000,- Kč
Farní charita Stříbro                                                   10 000,- Kč
Římskokatolická farnost Kadaň                                   14 500,- Kč
Římskokatolická farnost Ostrov                                   12 000,- Kč

Oblastní charita Ostrov                                                 5 004,- Kč

 

Petr Fiala, velkoobchod s drogerií s.r.o., Karlovy Vary poskytla se slevou okamžitě potřebné zboží k transportu do postižené oblasti                      

TOPTRANS Cheb poskytla ZDARMA dopravu níže uvedené pomoci až na místo určení.

Dne 2.7.2009 byla zakoupena a odeslána první část rychlé pomoci – chloramin, rýžová košťata, lopaty, gumové rukavice, repelenty, aj.v hodnotě 69 388 Kč.
Dne 10.7.2009 byla zakoupena a též odeslána další část pomoci – rýžová košťata, prací prášek, pracovní rukavice, aj. v hodnotě 13 679 Kč.                                                     

V listopadu jsme ještě odeslali finanční částku s námi spolupracující Oblastní charitě Strakonice v postižené oblasti ve výši 13 144,- Kč na zakoupení potřebných věcí.

 

 DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SPOLEČNĚ S NÁMI POMOHLI TĚM, KTEŘÍ NAŠI POMOC POTŘEBOVALI. 

 

V Ostrově  aktualizováno dne 18. prosince 2009, za OCHO TF.