D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

rokem všem potřebným.

P O M O C    P R O    H A I T I     

POMOZTE PROSÍME obětem ničivého zemětřesení ze dne 12. ledna 2010     

- Charita Česká republika ( DMS HAITI na číslo 877 77 )  www.charita.cz 

   

Veřejná sbírka – pomoc Haiti – výsledky ze dne 15. 3. 2010

 
   
zdroj částka
Dary na konto 19 986 076,87
Církevní sbírka Diecéze litoměřická  950 444,00
Církevní sbírka Arcidiecéze pražská 2 563 430,00
Církevní sbírka Diecéze plzeňská 721 674,00
Církevní sbírka Arcidiecéze olomoucká 7 500 000,00
Církevní sbírka Diecéze ostravsko-opavská 5 006 517,00
Církevní sbírka Diecéze brněnská 9 185 242,00
Dary přijaté hotově v sídle ACHO (Olomouc, Křížkovského 6) 293 842,00
DMS HAITI 4 391 982,00
Celkem 50 599 207,87
   
Souhrn  
Církevní sbírka průběžně – celkem 25 927 307,00
Dáry jednotlivců, firem, organizacicí a DMS celkem 24 671 900,87
Celkem 50 599 207,87

 - Člověk v tísni ( DMS SOSHAITI na číslo 877 77 ) http://www.clovekvtisni.cz/   

 

- ADRA ( DMS ADRA na číslo 877 77 ) www.adra.cz
 
- UNICEF (DMS UNICEF na číslo 877 77 ) http://www.unicef.cz/  
 

(cena jedné DMS je 30,- Kč, na pomoc Haiti tak darujete 27,- Kč - 

podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější.)     

 

D Ě K U J E M E   V Á M !