D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již sedmadvacátým

rokem všem potřebným.

Tříkrálová sbírka v Plzeňské diecézi je rekordní

Tříkrálová sbírka v Plzeňské diecézi je rekordní

Tříkrálová sbírka 2016 překonala  výsledek z loňského roku na úrovni České republiky i v Plzeňské diecézi. V naší diecézi výtěžek překonal 4 milióny. Konečné výsledky zde. Finanční prostředky pomohou potřebným v mnoha charitních projektech a sociálních službách. Záměry a využití Tříkrálové sbírky jsou k dispozici zde.

Oblastní charita Ostrov - Tříkrálová koleda 2016 je sečtena!

Oblastní charita Ostrov - Tříkrálová koleda 2016 je sečtena!

Při letošní koledě bylo vybráno celkem 147 012,- Kč. Naše poděkování patří školám, které reagovali velmi vstřícně na naši výzvu ke spolupráci, všem dobrovolníkům (105 koledníkům a 38 vedoucím koledujících skupinek), ale především Vám, kteří jste se otevřeli k této lidové tradici, nechali se potěšit nebo překvapit koledníky a zároveň jste otevřeli svá srdce a obdarovali jste jejich prostřednictvím ty, kteří bez naší společné pomoci si pomoci nemohou. Za OCHO TF.

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Ilustrační snímek: Koledníci ze Světlé nad Sázavou

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Oblastní charita Ostrov - Tříkrálová koleda 2016 se blíží!

Oblastní charita Ostrov - Tříkrálová koleda 2016 se blíží!

V našem městě a v okolí bude opět ve dnech 4. až 14. ledna 2016 organizována naší charitou. Zahájena bude v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v pondělí dne 4. ledna 2016 v 15:30 hodin. Sraz koledníků i vedoucích skupinek již v 15:00 hodin (na faře u kostela). viz plakátek

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady a budete věnovat některé odpoledne na dobrou věc!

Výsledky Národní potravinové sbírky v diecézi

Výsledky Národní potravinové sbírky v diecézi

Národní potravinová sbírka v Diecézi plzeňské překonala loňské výsledky. Diecézní charita Plzeň se zúčastnila sbírky jako člen Potravinových bank v Plzeňském a Karlovarském kraji. Zapojeni byli pracovníci a dobrovolníci Diecézní charity Plzeň, Městské charity Plzeň a oblastních a farních charit v Rokycanech, Klatovech, Domažlicích, Sušici, Karlových Varech, Chebu, Sokolově, Ostrově, Mariánských Lázních a Aši. NPS pořádá společnost Byznys pro společnost a zapojují se do ní obchodní řetězce v České republice.

Oblastní charita Ostrov - Pozvánka na Předvánoční setkání seniorů

Oblastní charita Ostrov - Pozvánka na Předvánoční setkání seniorů

V úterý dne 1. prosince 2015 od 16:00 hodin budeme pořádat ve spolupráci s Městem Ostrov již tradiční 20. Předvánoční setkání seniorů, aneb setkání tří generací, a to opět ve společenském sále a předsálí DK Ostrov.

Sváteční podvečer bude mít i tentokráte slavnostní atmosféru blížících se Vánoc a bude též naplněn bohatým a pestrým kulturním programem, letáček. Pro každého z účastníků bude zajištěno občerstvení a dárky pro radost a potěšení.

Přijďte se opět společně s námi zastavit, načerpat a vzájemně se potěšit. Na viděnou se s Vámi za všechny pořádající těší Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO.

Oblastní charita Ostrov - Národní potravinová sbírka poprvé letos i v Ostrově

Spočítali jste si někdy, kolik jídla týdně vyhodíte? A co teprve kolik ho zlikvidují velké markety. V popelnicích skončí každý rok tuny potravin. Přitom by mohly dostat ještě druhou šanci.

Oblastní charita Ostrov - Přijďte si k nám zacvičit

Oblastní charita Ostrov - Přijďte si k nám zacvičit
  • Jógu krok za krokem, která je určena pro začátečníky bez ohledu věku, a to vždy ve středu od 18:00 hodin, počínaje 4. listopadem 2015
  • Jógu pro každého, která je určena již pro pokročilé, a to každé úterý od 18:00 hodin, již běží od září 2015.

 

Oblastní charita Ostrov - Odpolední čaje pro seniory

Oblastní charita Ostrov - Odpolední čaje pro seniory

Přijďte mezi nás do bezbariérově upravených prostor Klubovny (v objektu bývalé Městské knihovny, Lidická 1036, OSTROV, vstup hlavním vchodem z ulice), a to v nejbližších termínech 27. října, 10. a 24. listopadu, 8. prosince 2015 - vždy od 14:00 - 16:00 hodin, (jednou za čtrnáct dní).

Od ledna roku 2016 se budeme vídat každé první úterý v měsíci, a to ve stejném čase. 

Do charitní databáze již nabídly pomoc pro migranty čtyři stovky dobrodinců

Do charitní databáze již nabídly pomoc pro migranty čtyři stovky dobrodinců

Od spuštění charitní webové databáze pomoci uplynuly dva týdny. Během nich se do ní zaregistrovalo a nabídlo svoji pomoc více než 450 občanů a subjektů z celé ČR. Lidé nabízejí oblečení, potraviny, výuku i ubytovací kapacity.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček