D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již sedmadvacátým

rokem všem potřebným.


 

Oblastní charita Ostrov se stěhuje

V týdnu mezi 10. až 19. červnem jsme se přestěhovali do zrekonstruovaných prostor v bývalé Městské knihovně, v Lidické ulici v Ostrově.

Jedná se o kontaktní místo sv. Vojtěch, Dobrovolnickou službu Tereza, Charitní šatník Veronika a v neposlední řadě kancelář ředitele Charity, vč společenské místnosti. 

Věříme, že v těchto nových prostorách bude Charita lépe dostupnější. Těšíme se, že nás na této nové adrese navštívíte.

Charita ČR organizuje pomoc z Čech i Moravy

Jednotlivé složky Charity ČR nadále organizují pomoc po povodních. Povodňové týmy prověřují potřeby přímo v terénu, připravují úklidový materiál a shromažďují nabídky pomoci od občanů. Současně nabízejí konkrétní pomoc v zasažených obcích. Stav sbírkového konta: 1,45 mil. Kč.

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěvkem na účet, ale také formou DMS.

Oblastní charita Ostrov - Pozvánka na seminář

Dne 19. června 2013 pořádáme, v rámci celoročního plánu vzdělávání, další z odborných seminářů, a to pro pracovníky v přímé péči, sociální a zdravotní pracovníky - Úvod do paliativní péče v sociálních službách - Mgr. Jaroslava Slaná, bližší informace naleznete zde

Vláda uvolní 500 milionů na sociální služby

Vláda uvolní 500 milionů na sociální služby

Na základě aktivity poskytovatelů sociálních služeb, včetně Charity Česká republika, uvolnilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) 500 milionů korun na dokrytí sociálních služeb v tomto roce.

Papež František: Církev bez dobročinnosti neexistuje

Papež František: Církev bez dobročinnosti neexistuje

Zástupci Caritas Internationalis, jejímž členem je i Charita Česká republika, se setkali s papežem Františkem. Ten uvedl, že Charita nemá jen poskytovat okamžitou pomoc, ale pečovat také o rozvoj osobnosti svých klientů.

Oblastní charita Ostrov - POZVÁNKA na seminář

Dne 22. května 2013 pořádáme, v rámci celoročního plánu vzdělávání, další z odborných seminářů, a to pro pracovníky v přímé péči, sociální a zdravotní pracovníky - Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním - Mgr. Luboš Novotný, bližší informace naleznete zde

Oblastní charita Ostrov - Pozvánka na II.seminář

Dne 10. dubna 2013 pořádáme, v rámci celoročního plánu vzdělávání, odborný seminář pro pracovníky v přímé péči, sociální a zdravotní pracovníky, a to konkrétně - Péče o klienty s demencí - Mgr. Jaroslava Slaná, bližší informace naleznete zde

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček