D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

Daniela Dudlová

  • Tel.: 353 618 198, 777 767 051

Organizace:


Seznam služeb:

Domov pokojného stáří bl. Hroznaty - koordinátor Domova, zdravotnický pracovník