D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

POVODNĚ 2010

 

17. května 2010 – Severní Morava a Slezsko
Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé povodně a uvedly v pohotovost jak obyvatele postižených a ohrožených oblastí a krizové štáby obcí, ale také pracovníky humanitárních organizací. Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské a oblastních charit jsou v kontaktu s několika místními krizovými štáby a s krizovým štábem HZS MSK. Pro zajištění bezprostřední pomoci jsme uvolnili finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.“, uved ředitel DCHOO Mgr. Lukáš Curylo.

Diecézní charita ostravsko-opavská  zřídila sbírkové konto č. ú. 501 500 3434/5500, var. symbol: 333.  Případně pak lze zaslat DMS ve tvaru  DMS POVODNE2010 na číslo 87777. /Cena DMS je 30,- Kč, Charita obdrží 27Kč/.  Aktuálně ke dni 9. června 2010  jste zaslali na konto 5008700,- Kč a v DMS 2 023 731,- Kč

 

DĚKUJEME  VÁM. Člověk v tísni zřídila povodňové konto č. ú. 7202 7202/0300, poslat lze i DMS ve tvaru: DMS SOSPOVODNE na číslo 87777.                                                                         Aktuálně ke dni 25. května 2010  jste zaslali na konto 6900000,- Kč. DĚKUJEME  VÁM. 

 

ADRA zřídila povodňové konto č. ú. 4028 4028/0300, variabilní symbol 397, poslat lze i DMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777

 

Pokud se můžete zapojit do pomoci postiženým povodněmi - kontaktním místem je Charitní šatník v Ostrově,  /pondělí – středa – pátek od 15-17:00 hodin/, a to již od 21. května 2010, do odvolání.  Aktuálně ke dni 4. června 2010 jste s naší Charitou pomohli vybranou částkou ve výši 3700,- KčDĚKUJEME  VÁM. 

 

D ě k u j e m e   V á m,  že Vám nejsou lhostejní ti, kteří naši pomoc potřebují!

 

V Ostrově dne 9. června 21:00 hodin, za OCHO TF.

 

Více aktuálních informací o situaci a humanitární pomoci, naleznete na výše uvedených stránkách, dále pak např. ČT24

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček