D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

POVODNĚ 2010

 

Humanitární POMOC LIDEM POSTIŽENÝM ničivými povodněmi

na Českolipsku a v okolí České Kamenice

(kde bylo postiženo na 17 vesnic a měst)

 

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří jste pomohli

 

Finanční pomoc – na zakoupení materiální pomoci například na plastový nábytek, na nábytek dřevěný, na nádobí, na el. spotřebiče). aktuálně ke dni 17. září 2010  jste  s naší Charitou pomohli vybranou částkou ve výši 11230,- Kč. DĚKUJEME  VÁM.

 

- Charita ČR zřídila povodňové konto  č.ú. 5015003434/5500 VS 444,  kdy aktuálně ke dni 31. srpna 2010  jste zaslali na konto 4958813,- Kč. DĚKUJEME  VÁM.

- případně jste mohli zaslat dárcovskou DMS POVODNE2010 na číslo 87777, a aktuálně ke dni 31. srpna 2010  jste zaslali na konto 1093338,- Kč. DĚKUJEME  VÁM.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         D Ě K U J E M E   V Á M,  ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE TĚM,  KTEŘÍ NAŠI POMOC POTŘEBUJÍ.

 

V Ostrově dne 17. září 2010, 15:00 hodin, tel. 353 821 821, 777 767 050, č.b.ú. 517 451 02 57 / 0100.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček