D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již osmadvacátým

rokem všem potřebným.

Oblastní charita Ostrov - Tříkrálová koleda 2019 zahájena!

Oblastní charita Ostrov - Tříkrálová koleda 2019 zahájena!

Dne 3. ledna 2019 byla již tradičně i v našem městě, zahájena Tříkrálová sbírka. Ti z vás, které Tři králové navštíví, budete tak mít možnost v Ostrově a okolních obcích se potěšit, být obdarování kalendáříkem, cukrem, letáčkem ale také podpořit naši činnost, konkrétně provoz Domovů pokojného stáří v Otrově a Hroznětíně, a to 65% ze získané částky.

 

(ostatních 15%je určeno na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí (pomoc dětem v Peru, Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adopce na dálku v rámci projektu Střediska rozvojové spolupráce), 5% na podporu projektů Charity Česká republika a zbývajících 5% na režii sbírky). 

Děkujeme těm z Vás, kteří otevřete svá srdce!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček