D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již pětadvacátým

rokem všem potřebným.

OBLASTNÍ CHARITA OSTROV je podle zákona č. 308/1991 Sb. zřízena Římskokatolickou církví – plzeňským biskupstvím.

Tato organizační jednotka s právní subjektivitou má od roku 1994 své základní  poslání pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, politickou, či rasovou příslušnost. Tato pomoc se děje skrze jednotlivé charitní projekty. Zaměstnáno je 40 zaměstnanců a v další činnosti pomáhá 20 charitních dobrovolnic a dobrovolníků.

 Oblast zahrnuje: Ostrov, Hroznětín, Radošov, Stráž nad Ohří

 Pomáháme těm, kteří naší pomoc potřebují, pomáhejte s námi ! více naleznete

Číslo účtu: 517 451 02 57 / 0100

 

Podpořte nás
 

Podpořte nás Dárcovskou sms

Podpořte naše Domovy pokojného stáří, bez Vaší pomoci to nezvládneme! viz / letáček